Εγγραφές 2020-2021

Οι εγγραφές της περιόδου 2020-21 και η ολοκλήρωση των τμημάτων είναι σε εξέλιξη! Οι προπονήσεις ξεκίνησαν από το Σάββατο 29 Αυγούστου.Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής εδώ εξασφαλίζοντας θέση στην πιο οργανωμένη και σωστά δομημένη ακαδημία. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Α. για την ασφαλή επιστροφή των αθλητών στους αγωνιστικούς χώρους, ο Σύλλογος τηρεί όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα. Συνεπώς, οι αθλητές θα γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον φέρουν συμπληρωμένα τα εξής έντυπα: Συμπληρωμένο Δελτίο Καταγραφής (βλ. Συνημμένα) Ολοι οι αθλητές, συμπληρώνεται από τον γονέα και δεν απαιτείται υπογραφή γιατρού.…

Περισσότερα