ΔΣ

Το Νέο ΔΣ αποτελείται από τους

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΕΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία – ενημέρωση.