Μίνι – Τουρνουά W.W.I.C.

Αμπελόκηποι Μενεμένη – ΑΕΤΟΙ Πολίχνης 24-44

Σύνθεση: Κεσκερίδης (6), Σωμαράκης-Μπόσδας (6), Λιτοβολής (4), Θάνος (4), Ελευθεριάδης (2), Καλύβας (2), Βατζέρης (6), Σπυριδόπουλος (2), Τσακιρόπουλος, Λουκόπουλος, Κόλλιας (12)