Αρχαιρεσίες συλλόγου 2022

Με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 στις 19:00 στο χώρο του ΔΑΚ Πολίχνης με θέματα:

1.    Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και του ισολογισμού του έτους 2021 και του προϋπολογισμού για το έτος 2022.

2.    Απολογισμός και αποδέσμευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.    Εκλογές για την ανάδειξη μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.    Εκλογές για την ανάδειξη μελών για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.